Projektfejlesztés


Projekttervezés

 • Ügyfél fejlesztési elképzeléseinek rögzítése, javaslattétel az ötletek pályázat-konform átalakítására
 • Előzetes árajánlatok és költségbecslések ellenőrzése, projektterv felvázolása
 • Szükségletfelmérés, célcsoport-elemzés készítése
 • Az elkészített projektterv alapján javaslattétel a költségkeretek meghatározására, a projekt költségvetésének összeállítása
 • Ügyfél kérései alapján korrekciók, átcsoportosítások elvégzése

Megvalósíthatósági tanulmány készítése

 • A meglévő szükségletek bemutatása és elemzése, a projekt indokoltságának felmérése
 • A projektmegvalósítás hátterének és környezetének elemzése
 • A megvalósító szervezet működésének, valamint a projekt résztvevőinek és kompetenciáiknak bemutatása
 • A projekt szakmai tartalmának részletes bemutatása
 • Gazdaságossági mutatók meghatározása és számszerűsítése

Pályázatkészítés

 • Az adott pályázati kiírásnak mindenben megfelelő dokumentumok elkészítése
 • Szükséges adatok bekérése, feldolgozása, összesítése
 • Szakmai tartalom bemutatásához szükséges egyeztetés Ügyféllel, valamint az érintett szakemberekkel
 • Szükséges mellékletek bekérése illetve elkészítése, azok formai ellenőrzése
 • A pályázati csomag összeállítása a formai és tartalmi követelményeknek megfelelően
 • Határidőre történő benyújtás