Projektmenedzsment

 

Projektmenedzsment tanácsadás

  • A projekt előrehaladásának nyomon követése, a tervszerű megvalósulás biztosítása
  • Javaslattétel a projektmegvalósítás stratégiai kérdéseiben, döntés-előkészítés
  • Kommunikáció biztosítása a támogató, a kedvezményezett, valamint az egyéb projektszereplők között, konfliktus esetén mediáció
  • Előrehaladási és zárójelentések, kifizetési kérelmek előkészítése és ellenőrzése, támogatási szerződés módosításának egyeztetése
  • Folyamatos rendelkezésre állás, segítségnyújtás

Monitoring tanácsadás

  • A projekt megvalósulás helyszínein rendszeres, teljes körű ellenőrzés a támogatási szerződésben rögzített feladatok teljesítése érdekében
  • Monitoring jellegű ellenőrzések a projekt költségvetési, jogi és szakmai megfelelőségének érdekében
  • A projektben vállalt indikátorok, eredménymutatók teljesülésének ellenőrzése
  • Projektdokumentáció rendszeres és teljes körű áttekintése
  • Tapasztalt hiányosságok elemzése, javaslattétel a megoldásra